Brochure: Nazorg

Nazorg begint op het moment dat een actie wordt voorbereid en niet pas als een evangelisatieactie voorbij is. Het is geen eenvoudige zaak om contact te houden met mensen die net tot geloof zijn gekomen en ze verder te brengen - maar die verantwoordelijkheid hebben we als gemeente wel! Daarom is er voor de nazorgers dit boekje met praktische handvatten voor een goede opvang en training van nieuwe gelovigen.

Aantal Bladzijden: 47 (A5)

« Terug