Bekijk dit bericht in uw browser


Gebedsbrief juni 2018
 

   

 

Dag allemaal,

 

 

 

Hartelijk dank voor jullie gebeden voor ons als stichting Kerygma, maar ook voor jullie gebeden voor mij persoonlijk. Ik ben opgenomen geweest in het ziekenhuis. Mijn leverwaarde was veel te hoog, en ik was continue misselijk waardoor ik steeds minder at en dronk. Ik had geelzucht, maar de oorzaak daarvan heeft men in het ziekenhuis niet kunnen achterhalen. Het gaat nu veel beter. De leverwaarde is gedaald, de misselijkheid is veel minder en ik heb meer energie. Ik ben daar dankbaar voor en ik hoop komende weken verder aan te sterken. Met evangelisatie acties doe ik het even iets rustiger aan. In juni stond er een driedaagse actie in Almere gepland, maar die hebben we ingekort naar twee dagen. In de afgelopen periode heb ik een paar acties gemist, maar ik ben dankbaar dat kees de Vlieger voor mij kon invallen.

  

 

Getuigenis van Thabitha

Op zaterdag 26 mei mocht ik voor de tweede keer meedoen met de Kings Coach, deze keer te Putten. Ik had er zin in. Geweldig om weer mee te mogen doen. God is goed en bovendien zo liefdevol, genadig en lankmoedig. Hij heeft zoveel geduld met ons mensen. Zo ook met Jaap, die ik bij binnenkomst al meteen mocht ontmoeten en met hem in gesprek kwam. Iets wat ik normaal niet zo gauw doe, moest ik nu wel doen, en dat is dat ik een pittig getuigenis moest geven van wat mij is overkomen in het leven. Het had kennelijk een behoorlijke impact op Jaap. Zijn woorden van:” Ik ben zo teleurgesteld” werden steeds minder krachtig en hij viel van de ene in de andere verbazing bij het aanhoren van mijn verhaal. Ik heb hem vervolgens voor de keuze gesteld. En iets wat ik normaal niet gauw doe… ik heb het daarbij gelaten en ben naar buiten gegaan.

Buitengekomen duurde het niet zo lang of Jaap kwam naar mij toe gelopen, hij zei: “Ik wil mijn leven aan de Heer Jezus geven, ik wil mijn hart aan Jezus geven”. Ik heb Jaap uitgelegd hoe we het zouden gaan doen. Ik zou hem voorbidden en hij zou mij nabidden. Hij heeft toen ter plekke zijn zonden beleden, hij heeft erkend dat hij Jezus Christus nodig had en dat hij Jezus erkende als zijn Heer. Hij heeft uitgesproken dat hij geloofde dat de Heer Jezus voor zijn zonden is gestorven en dat Hij door de kracht van de Heilige Geest, door God de Vader weer is opgestaan uit de dood. Dat hij Jezus wilde volgen vanaf die dag, dat hij zijn hart en zijn leven aan Jezus gaf. Alle glorie aan onze God en Vader, Heer Jezus Christus. Hij, Jezus Christus, is wederom gebleken de Grote Overwinnaar te zijn, ook in Jaap zijn leven. Mijn gebed is, dat de Here God, Jezus Christus, hem overvloedig zal zegenen en hem bemoedigen zoals onze Heer dat het allerbest kan. Hij kent als geen ander de verlangens van Jaap’s hart.

 

 

 

Ik heb Jaap toen nog een Bijbel in een wat gemakkelijker vertaling meegegeven en heb hem uitgenodigd om vooral een gemeente te gaan bezoeken. Tot mijn vreugde hoorde ik dat hij die zondag een gemeente had bezocht.

  

 

 Graag gebed voor Jaap. Wat Thabitha niet wist is dat Jaap regelmatig de bus bezocht toen wij daar elke maand stonden. Hij mocht elke keer Gods liefde ervaren door verschillende mensen van het team heen. We vragen gebed voor een vervolg op de evangelisatie acties in Putten. In mei hadden wij voorlopig de laatste actie in Putten.

 

Dankbaar zijn wij dat God Thabitha als nieuwe medewerker op ons pad heeft gebracht. Wij bidden voor meer nieuwe werkers, niet alleen voor mensen die namens Kerygma met evangelisatie acties mee kunnen doen, maar ook voor nieuwe arbeiders vanuit de gemeenten waar we mee samenwerken. Dan denk ik ook aan Almere en Hengelo waar we deze maand weer naar toe mogen gaan. Dankbaar zijn wij voor de goede relaties met de ambtenaren in deze steden en dat we weer een vergunning hebben gekregen. Kortom, God voorziet in alles wat wij nodig hebben. We prijzen en danken Hem.

 

Onderwijs

We zijn dankbaar voor alle mooie getuigenissen van mensen die het afgelopen seizoen door het gebruik van de onderwijs materialen zijn bemoedigd en veranderd. Natuurlijk is dit niet ons werk, maar dat van Gods Geest.

Naast de materialen als papierenversie, zijn we nu bezig om een paar van onze cursussen in het Engels als digitale versie aan te gaan bieden. Hierdoor is het mogelijk om wereldwijd gelovigen toe te rusten in het volgen van Jezus. Ook in landen waar het niet is toegestaan om het Evangelie te delen, maar waar mensen wel verlangen naar onderwijs om Jezus beter te leren kennen. In bijna alle landen hebben mensen immers toegang tot internet. Een geweldige uitdaging waar we jullie gebed voor vragen!

 

 

 

 King´s Coach agenda

 

Data

 

In samenwerking met

 

Plaats

14-15 juni

Interkerkelijk

Almere

21 juni

Interkerkelijk

Nijkerk

23 juni en 21 juli

Interkerkelijk

Hengelo

12-14 juli

Interkerkelijk

Lelystad

 

 

 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er op 25 mei een nieuwe privacy wet in werking is gesteld. Dat was voor ons de reden om over te stappen op een nieuwe beveiligde website en ook om de gebedsbrieven op een andere manier te versturen. Vanaf nu kunnen jullie jezelf uitschrijven en gegevens wijzigen (zie onderaan deze email). Wat doen wij met jullie gegevens? Wij informeren jullie over ons werk en vragen gebed voor onze bedieningen. De meeste van jullie krijgen ook regelmatig nieuwsbrieven van ons. Wij gaan zorgvuldig om met jullie persoonsgegevens en die gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld..

 

Met vriendelijke groet,

Marcel van Blankers

Namens stichting Kerygma