KERYGMA MATERIALEN

Nieuw: 'Dagboek: De werken van Jezus doen'. In Johannes 13 t/m 17 laat Jezus zien hoe wij als discipelen leren van onze Meester en daarna gaan doen zoals Hij het deed. Vaak weten we wel wat Jezus van ons vraagt en willen we dit ook graag doen, maar dan is er toch die beklemmende vraag: ‘Maar hoe dan?’ Op de laatste avond voor Zijn dood legt Jezus het uit aan Zijn discipelen, en in dit dagboek komen veel verzen uit die vijf hoofdstukken van het Johannes evangelie naar voren. Door Gods Geest is het mogelijk om de werken van Jezus te kunnen doen!