Discipelschap

Hoofdgroepen


Categorieën 

Wil een gemeente kunnen groeien dan dienen gelovigen tot discipelen getraind te worden.

 

 

Ebook Handleiding (met weekend) Leren leven in de kracht van jezus
€ 2.50
Ebook handleiding (zonder weekend) Leren leven in de kracht van Jezus
€ 2.50
Leren dienen in de gaven van de Geest
€ 12.50
Next Level Discipelschap
€ 19.95
Leren leven in de kracht van Jezus
€ 12.50
Cursus: Groeien in je roeping
€ 15.00
Dagboek: Groeien in je roeping
€ 8.00