Dagboeken

Hoofdgroepen
Categorieën


   

In de praktijk hebben we ontdekt dat er veel in gemeenteleden gebeurt wanneer de preek,

het delen in kleine groepen en de persoonlijke voorbereiding thuis één geheel vormen.

Hiervoor zijn onderstaande dagboeken een prachtig hulpmiddel.

Ze kunnen ook los in huiskringen of Bijbelstudiegroepen worden gebruikt.

 

Dagboek voor next level discipelschap
€ 12.50
Dagboek: De werken van Jezus doen
€ 5.00
Dagboek: Zeven Bouwstenen
€ 6.00
Dagboek: Gebed voor opwekking
€ 10.00
Dagboek: Terug naar de Essentie
€ 7.00
Dagboek: De brief van Paulus aan Rome
€ 9.00
Dagboek: De brief van Paulus aan Efeze
€ 10.00
Dagboek: Leren leven in de kracht van Jezus
€ 8.00
Dagboek: Leren dienen in de gaven van de Geest
€ 8.00
Dagboek: Groeien in je roeping
€ 8.00