Brochures

Hoofdgroepen
Onderstaande brochures zijn geschreven vanuit een verlangen om het lichaam van Christus tot haar doel te zien komen. De gemeente is Gods instrument om gestalte te geven aan Zijn

Koninkrijk! Daarom heeft zij de taak om gelovigen zodanig in hun geloof op te bouwen,

dat ze in deze opdracht betrokken kunnen worden. Deze brochures belichten meerdere

aspecten van wat het betekent om gemeente te zijn en aan Gods opdracht gestalte te geven.

 

 
Brochure: Gebed & Opwekking
€ 4.00
Brochure: De Discipelmaker
€ 5.00
Brochure: Terug naar de Essentie
€ 3.50
Brochure: Neem uw stad in
€ 3.50