Bijbelstudie

Hoofdgroepen
CategorieënIemand heeft eens gezegd: ‘Geestelijk groei wordt geblokkeerd als wij groei tot stand willen

brengen; het geheim ligt in het Zaad, het Woord van God!’

Daarom verkondigden de apostelen Jezus als de opgestane Heer die alle macht heeft en

door Zijn Geest de gemeente bouwt. Zo groeide de gemeente.

Watchmen Nee zei: ‘De bediening van Gods Woord bedient de gemeente met Christus!

Daarom zijn onderstaande studies zo belangrijk voor de opbouw van uw gemeente.

 

Dagboek: De brief van Paulus aan Rome
€ 9.00
Dagboek: De brief van Paulus aan Efeze
€ 10.00
Dagboek: Zeven Bouwstenen
€ 5.00
DVD: Zeven Bouwstenen
€ 12.00
Cursus: De brief van Paulus aan Rome (volledig)
€ 15.00
Leven door het Woord: Genesis
€ 7.50
Leven door het Woord: Jozua
€ 7.50
Leven door het Woord: Richteren & Ruth
€ 7.50
Leven door het Woord: Ezra, Nehemia & Ester
€ 7.50
Leven door het Woord: Daniel
€ 7.50
Leven door het Woord: Marcus
€ 7.50
Leven door het Woord: 1Korinthe 1-9
€ 7.50
Leven door het Woord: Galaten
€ 7.50