Bijbelstudie

Hoofdgroepen
CategorieënIemand heeft eens gezegd: ‘Geestelijk groei wordt geblokkeerd als wij groei tot stand willen

brengen; het geheim ligt in het Zaad, het Woord van God!’

De apostelen verkondigden Jezus als de opgestane Heer die alle macht heeft en

door Zijn Geest de gemeente bouwt. Zo groeide de gemeente.

Watchmen Nee zei: ‘De bediening van Gods Woord bedient de gemeente met Christus!

Daarom zijn onderstaande studies zo belangrijk voor de opbouw van het lichaam van Christus.

 

Dagboek: De werken van Jezus doen
€ 5.00
Dagboek: Zeven Bouwstenen
€ 6.00
Dagboek: De brief van Paulus aan Rome
€ 9.00
Dagboek: De brief van Paulus aan Efeze
€ 10.00
Cursus: De brief van Paulus aan Rome (volledig)
€ 17.50
Leven door het Woord: Genesis
€ 7.50
Leven door het Woord: Jozua
€ 7.50
Leven door het Woord: Richteren & Ruth
€ 7.50
Leven door het Woord: Ezra, Nehemia & Ester
€ 7.50
Leven door het Woord: Daniel
€ 7.50
Leven door het Woord: Marcus
€ 7.50
Leven door het Woord: 1Korinthe 1-9
€ 7.50
Leven door het Woord: Galaten
€ 7.50