Hoe Kerygma kan helpen

Toerusting

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop

Het is niet de bedoeling dat Kerygma het werk of de verantwoordelijkheid binnen uw gemeente overneemt. We willen u dienen.

Waarmee zou Kerygma uw gemeente concreet kunnen helpen?

  • Het delen van de visie ‘Terug naar de Essentie’ met de leiders of het leidersteam van de gemeente. Dit kan een goed vertrekpunt zijn om te ontdekken wat een volgende stap in het proces van toerusting kan zijn. Voor Terug naar de Essentie zie Helpen vanuit visie.

  • Het geven van onderwijs in discipelschap vanuit de serie ‘Discipelen van Jezus’. In het begin is het soms goed dat iemand van buiten de cursus geeft. Toch is dit geen vereiste, de materialen kunnen ook besteld worden en door iemand vanuit uw gemeente gegeven worden. Voor omschrijving en bestellen van de discipelschapscursussen zie de Webwinkel.

  • Het geven van korte specifieke trainingen. Zie hiervoor ‘Trainingen’.

  • Het beschikbaar stellen en leveren van een groot aantal onderwijsmaterialen. We willen u graag helpen bij de beste keus en we delen ook graag onze ervaringen. Voor alle materialen zie de webwinkel. Voor ervaringen van anderen zie Getuigenissen.

  • Kerygma kan vanuit alle materialen een cursus voor uw groep of gemeente op maat samenstellen.

Toerusting

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop