Over Kerygma

Over ons

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop

Stichting Kerygma is een interkerkelijke organisatie die over de hele breedte van evangelisch Nederland actief is in het ondersteunen en toerusten van gemeenten. De stichting is sinds 1991 actief in ons land en daar buiten, en beschikt daardoor over een ruime ervaring en kennis om u te kunnen dienen.

Het Griekse woord ‘kerygma’ betekent ‘verkondiging’. Deze naam geeft aan wat onze uiteindelijke doelstelling is: de verkondiging van Jezus Christus. Concreet betekent dit dat we uw gemeente graag ondersteunen vanuit de bedieningen Toerusting en Evangelisatie.

Wist u dat:

  • Kerygma sinds 1991 honderden gemeenten heeft mogen dienen door het toerusten van gemeenteleden in discipelschap, gaven en bedieningen, evangelisatie, verkondiging en onderwijs, enz.
  • Kerygma hiervoor een groot aantal materialen heeft ontwikkeld die bekend staan als degelijk, diepgaand, Bijbels, systematisch en inspirerend.
  • Deze materialen in 2021 nog altijd relevant zijn voor de toerusting van de gelovigen en de opbouw van de gemeente.
  • Er voor uw gemeente of groep een ‘op maat gesneden’ cursus kan worden samengesteld.
  • Kerygma sinds 1992 veel gemeenten heeft mogen helpen in evangelisatie door middel van de bediening van de King’s Coach.
  • Een groot aantal gemeenten daarna zelfstandig zijn doorgegaan om ongelovigen te bereiken met het Evangelie
Over ons

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop