Nieuws

Over ons

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop

Bidden om het Koninkrijk

Kees de Vlieger, de vorige directeur van Kerygma, heeft weer een degelijk en enorm belangrijk werk geschreven. Ging iedereen maar doen wat hierin door hem beschreven wordt - ons land zou zonder enige twijfel helemaal op de kop gaan voor Jezus! Leonard Ravenhill zei: “De reden dat we geen opwekking hebben, is omdat we bereid zijn te leven zonder”. Laat je door Kees’ boek meenemen om nooit meer te willen leven zonder de andere benaming voor opwekking: Meer Jezus ........! Van harte aanbevolen, Christian Tan.

Zeven bouwstenen (boekje en video's)

Kees de Vlieger heeft een boekje geschreven over zeven elementen voor een krachtige kerk à la Handelingen. Christian Tan, de huidige directeur van Kerygma & Meer Jezus, heeft bij elk hoofdstuk een videopreek van 10 minuten opgenomen.

Meer Jezus

Stichting Kerygma heeft vorig jaar een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Daarover lezen jullie in het Meer Jezus magazine...

Hoe te bidden voor herstel

Mozes was veertig dagen afwezig, waardoor het volk de aanwezigheid en leiding van God miste. Het gevolg was dat ze zelf iets gingen creëren: een gouden kalf (Ex.32). God was heel boos.

Nieuw dagboek: Leren wandelen in de Geest

We hebben een nieuwe studie gemaakt vanuit Romeinen 5 t/m 8 en 12. We hebben het zo opgezet dat het zeer geschikt is voor persoonlijk gebruik en in kleine groepen! Het is geschreven in de vorm van een dagboek voor 49 dagen (zeven weken).

God zegent hen die Hem gehoorzamen

Als kerk in de westerse wereld hebben we wat moeite met gehoorzaamheid. Het is eigenlijk een kenmerk van onze hele westerse cultuur, die ook de kerk is binnen geslopen. De moderne mens wil vrij zijn, los van regels en geboden, en zelf bepalen wat goed en fout is.

Naar het archief
Over ons

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop