ANBI

Over ons

“Het is geweldig dat ik een discipel van Jezus mag zijn! Ik mag Hem steeds beter leren kennen en ontvang de kracht van de Geest om Zijn voorbeeld te volgen. De lieve broers en zussen die de Kerygma-cursus gaven, hebben mij geholpen om te groeien in het volgen van Jezus. Het is mijn verlangen om Jezus radicaal te volgen omdat Hij zo ontzettend veel van mij houdt!”

Reindert

Bekijk onze webshop

Algemene gegevens

Stichting “Kerygma-Nederland”
Middenmolenlaan 86
2807 EC Gouda
085-0607475
kerygma@kerygma.nl
RSIN-nummer: 9738393
KvK-nummer: 41189803


Doelstelling Stichting “Kerygma-Nederland”

De groei van het christelijk geloof door:

  • het toerusten van de gemeente van Jezus Christus in de principes van het christelijk geloof;
  • het stimuleren van vernieuwd geestelijk leven door de kracht van de Heilige Geest;
  • de uitbreiding van het Koninkrijk van God door middel van evangelisatie.
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

We proberen ons doel te bereiken door:

  • Het begeleiden van leiders in gemeenten en hen adviseren.
  • Het geven van onderwijs in gemeenten en op interkerkelijke gelegenheden.
  • Het samenstellen van studiemateriaal ten dienste van de toerusting van gelovigen.
  • Het toerusten van gemeenten in hun dienende taak en verantwoordelijkheid in de maatschappij.
  • Het toerusten van gemeenten in evangelisatie en het in samenwerking met gemeenten & kerken evangeliseren


Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is vanaf 1 mei 2021 één fulltime werknemer.


Actueel verslag van activiteiten

In 2021 mochten we weer onderwijsmateriaal vernieuwen. Wij zijn vanwege COVID-19 slechts tien keer naar plaatsen in Nederland gereden om kerkelijke gemeenten te helpen in evangelisatie. In oktober 2021 hebben we het moeilijke besluit genomen om te stoppen met het gebruiken van de bus bij de evangelisatie acties. De King’s Coach is niet met pensioen gegaan, maar wordt nog lokaal ingezet door een kerkelijke gemeente. We willen als stichting nieuwe manieren van evangeliseren zoeken, wellicht in lijn en ter ondersteuning van gemeentestichting.

 

 

Klik hier om onze algemene voorwaarden voor de webshop te downloaden.

Klik hier om het standaardformulier Publicatieplicht ANBI 2023 te downloaden.

 

 


Financiele verantwoording


Klik hier om ons beleidsplan te downloaden.

 


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.

Over ons

“Het is geweldig dat ik een discipel van Jezus mag zijn! Ik mag Hem steeds beter leren kennen en ontvang de kracht van de Geest om Zijn voorbeeld te volgen. De lieve broers en zussen die de Kerygma-cursus gaven, hebben mij geholpen om te groeien in het volgen van Jezus. Het is mijn verlangen om Jezus radicaal te volgen omdat Hij zo ontzettend veel van mij houdt!”

Reindert

Bekijk onze webshop