Waarom evangelisatie?

Evangelisatie

“Het is geweldig dat ik een discipel van Jezus mag zijn! Ik mag Hem steeds beter leren kennen en ontvang de kracht van de Geest om Zijn voorbeeld te volgen. De lieve broers en zussen die de Kerygma-cursus gaven, hebben mij geholpen om te groeien in het volgen van Jezus. Het is mijn verlangen om Jezus radicaal te volgen omdat Hij zo ontzettend veel van mij houdt!”

Reindert

Bekijk onze webshop

Om op deze vraag antwoord te geven, moeten we luisteren naar wat de Here Jezus zegt:

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Johannes 20:21-22

Jezus is door de Vader gezonden en Hij zendt ook ons. Daarom is evangelisatie geen optie, maar een essentieel onderdeel van het gemeente-zijn.


Jezus heeft de trend gezet:

  1. Hij bad voor nieuwe arbeiders
  2. Hij rustte hen toe in discipelschap
  3. Hij zond hen uit op outreach. Samen vormen deze drie punten een driehoek. Hierbij gaat het niet om elk punt op zich, maar om de combinatie van deze drie punten: dat ze met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen versterken. Zo ontstaat er synergie.
Samen vormen deze drie punten een driehoek. Hierbij gaat het niet om elk punt op zich, maar om de combinatie van deze drie punten: dat ze met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen versterken. Zo ontstaat er synergie.

Wanneer we deze drie punten een plaats in de gemeente gaan geven, ontstaat er een geweldig krachtige beweging naar buiten toe. Om dit binnen een gemeente te realiseren, is er een cultuuromslag nodig:

  1. Niet alleen gericht op bezoekers naar binnen, maar bovenal op arbeiders naar buiten
  2. Verschuiving van attractie naar infiltratie, d.w.z. gaan voor de uitbreiding van het Koninkrijk
  3. Niet het bezighouden/vermaken van bezoekers, maar het trainen van werkers voor de oogst
  4. Een structuur waarbinnen deze driehoek past en gestalte kan krijgen
  5. Bewustwording van onze geestelijke vijand en het uitstappen in de Naam van Jezus
  6. Uitstappen in de werken die Jezus deed en die Hij ons ook vandaag opdraagt
Daarom is evangeliseren meer dan een actie. Het gaat veel dieper en bepaalt ons bij de vraag: ‘Hoe worden we een evangeliserende gemeente?’ Dit sluit aan bij de visie die in Terug naar de Essentie is om schreven.

Als Kerygma willen wij u helpen om deze cultuuromslag binnen uw gemeente mogelijk te maken. Voor de daadwerkelijke actie naar buiten is de King’s Coach een prachtig hulpmiddel.

Evangelisatie

“Het is geweldig dat ik een discipel van Jezus mag zijn! Ik mag Hem steeds beter leren kennen en ontvang de kracht van de Geest om Zijn voorbeeld te volgen. De lieve broers en zussen die de Kerygma-cursus gaven, hebben mij geholpen om te groeien in het volgen van Jezus. Het is mijn verlangen om Jezus radicaal te volgen omdat Hij zo ontzettend veel van mij houdt!”

Reindert

Bekijk onze webshop