Samen met uw gemeente

Evangelisatie

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop

De King's Coach is voor uw gemeente beschikbaar met daarbij een team van Kerygma-medewerkers (4-6). Op deze manier willen we uw gemeente ondersteunen in haar evangelisatieopdracht.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het Kerygma-team de verantwoordelijkheid van uw gemeente niet kan en niet wil overnemen. Wij willen een actie samen met de gemeente doen, omdat zij geestelijk verantwoordelijk is voor haar woonplaats en omgeving. Uw gemeente is ook verantwoordelijk voor de voor- en nazorg. Tijdens de actie verwachten wij het samen van de Heilige Geest en vertrouwen wij erop dat Hij de mensen brengt die Hij heeft voorbereid.


Interesse?

Kerygma leidt een actie in met een specifieke evangelisatietraining, enkele weken voor de actie. Dit komt tijdens het (vrijblijvende) oriëntatiegesprek aan de orde en wordt dan ook gepland. 

Alles gebeurt in nauwe samenwerking met de plaatselijke coördinator. Vraag daarom eens een informatiebrochure aan. Zo krijgt u een goed beeld van wat een actie inhoudt.

Hierin vindt u alle praktische informatie die nodig is voor een actie. Of nodig een Kerygma-medewerker uit voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek.


Bestel de informatiebrochure.

Evangelisatie

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop