Leren wandelen in de liefde

Over ons

ā€œHet is geweldig dat ik een discipel van Jezus mag zijn! Ik mag Hem steeds beter leren kennen en ontvang de kracht van de Geest om Zijn voorbeeld te volgen. De lieve broers en zussen die de Kerygma-cursus gaven, hebben mij geholpen om te groeien in het volgen van Jezus. Het is mijn verlangen om Jezus radicaal te volgen omdat Hij zo ontzettend veel van mij houdt!ā€

Reindert

Bekijk onze webshop

Wat een rijkdom vinden we in de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Hij heeft persoonlijk ongeveer twee en een half jaar in Efeze gediend en de gemeente daarna, aan onder andere TimotheĆ¼s overgedragen. Toch was het voor de opbouw van de gemeente en voor de doorwerking van het geloof in het dagelijkse leven nodig, dat de apostel deze brief schreef.

Dit bericht is geplaatst op 14-07-2017

De eerste gelovigen in deze gemeente waren door de bediening van Paulus op een krachtige wijze tot geloof gekomen en hadden daarbij een bijzondere ervaring van de Heilige Geest (Hand. 19:1-7). Toch moesten ze nog duidelijk onderwezen worden over hun positie in Christus en het praktische leven als christen.

Naast de persoonlijke toerusting van elke gelovige, geeft deze brief een bijzondere uiteenzetting over wat het betekent om gemeente van Christus te zijn. Eigenlijk gaat het nog veel verder dan ‘gemeente zijn’. Het gaat ook over Gods doel voor Zijn gemeente, namelijk om vervuld te worden met Zijn heerlijkheid, zodat vanuit die volheid een transformatie mag plaatsvinden in huwelijk, gezin, en maatschappij.

Dit waren voor mij de redenen, waarom ik een studie van deze brief gemaakt heb. Het heeft mij bijzonder verrijkt en ik geloof, dat het u ook zal zegenen.

Kees de Vlieger

PS: Voor de inhoud en de opzet van de Efeze studie verwijzen wij u naar onze webwinkel

Over ons

ā€œHet is geweldig dat ik een discipel van Jezus mag zijn! Ik mag Hem steeds beter leren kennen en ontvang de kracht van de Geest om Zijn voorbeeld te volgen. De lieve broers en zussen die de Kerygma-cursus gaven, hebben mij geholpen om te groeien in het volgen van Jezus. Het is mijn verlangen om Jezus radicaal te volgen omdat Hij zo ontzettend veel van mij houdt!ā€

Reindert

Bekijk onze webshop