Hoe te bidden voor herstel

Over ons

ā€œGedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.ā€

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop

Mozes was veertig dagen afwezig, waardoor het volk de aanwezigheid en leiding van God miste. Het gevolg was dat ze zelf iets gingen creƫren: een gouden kalf (Ex.32). God was heel boos.

Dit bericht is geplaatst op 01-02-2017

God biedt Mozes aan om van hem een nieuw groot volk te maken (Ex.32:10). Dit weigert hij resoluut! In plaats daarvan gaat hij bidden voor herstel van het volk, het volk dat God verving voor een ‘idol’. Hoe gaat hij in die situatie bidden, zodat God het ‘kan‘ verhoren en het volk zal herstellen?

U hebt ons toch verlost!? (Ex.32:11)
Mozes gaat terug naar het Pascha, het bloed van het lam. Dit is zijn eerste ‘pleitgrond’ in zijn gebed.

Wat zullen de Egyptenaren zeggen? (v.12)
Als God het volk zou vernietigen, gaat dit ten koste van Zijn eer. Voor Mozes is Gods eer belangrijker dan die van hem.

Denk aan Abraham, aan ......, Uw dienaren, ...... (v.13)
Mozes pleit op Gods verbond met Abraham. God had hem gezworen om het volk groot te maken en het Beloofde land te geven. Mozes weet dat God trouw is aan Zijn verbond.

Wie bij de Heere hoort (wil horen), moet een keus maken. (v.26)
Door te bidden wordt Gods hart bewogen en komt Zijn barmhartigheid en genade openbaar. Het volk moet daarom reageren door een stap van bekering, geloof en toewijding. Mozes roept hen hiertoe op!

Toon mij toch Uw heerlijkheid! (Ex.33:18)
Mozes verlangt naar Gods aanwezigheid als ze verder trekken, naar Zijn kracht en zegen. Niet alleen verlossing, ook vervulling! Mozes heeft daarna een krachtige ontmoeting met God (Ex.34:5-8).

Tekenen en wonderen volgen! (Ex.34:10)
Zijn verlangen naar God wordt ‘beloond’ met bijzondere beloften: ‘Ik zal wonderen doen ... , want het is ontzagwekkend wat Ik met u ga doen’.

Verheerlijking! (v.29-35)
Mozes komt terug bij het volk en zijn gezicht glansde omdat de Heere met hem gesproken had. Gods heerlijke aanwezigheid was er weer en er kwam opnieuw ontzag voor God bij het volk. In 2Korinthe 3 schrijft Paulus dat deze heerlijkheid niet te vergelijken is met die in het nieuwe verbond van Christus, het Lam van God!

De eerste drie gebeden zijn verootmoedigend, vragend en pleitend. Punt vier is belangrijk in elk gebed en elke preek, zodat Gods aanwezigheid en herstel werkelijk kan komen.

In het nieuwe verbond gelden voor ons dezelfde principes en beloften. Ik verlang naar zo’n geestelijk herstel! U/jij ook?

In Christus verbonden,
Kees de Vlieger

Over ons

ā€œGedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.ā€

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop