KERYGMA MATERIALEN

Nieuw: 'Next Level Discipelschap'. Dit dagboek wil je inspireren Jezus te volgen. Een radicale, next level discipel te zijn. In week 1 een algemene introductie over Jezus volgen. In week 2 dan iets over het Grote Gebod, week 3 de Grote Opdracht, en week 4 hoe je dat kan doen in de kracht van de Geest. Week 5 een verdieping van het Grote Gebod, week 6 hetzelfde voor de Opdracht, en in week 7 afsluitend meer over leven in de Geest.